Kurzy a jejch náplň

Jeden den plný zážitků s koňmi, kde si vyzkoušíte činnosti jako chycení volně puštěného koně, jeho vedení, čištění, lonžování…

Každý kurz je laděn do určitého tématu osobnostního rozvoje a veden dvěma lektorkami. Cílem je nahlédnout na svůj postoj, osobnost a silné a slabé stránky z nového úhlu, nikoli se naučit pracovat s koňmi.

Přidaná hodnota našich kurzů

Témata jsou vybrána tak, aby podporovala účastníky v dosahování spokojenosti a úspěchu v životě. Přidanou hodnotou všech typů kurzů je rozvoj v rovině sebeuvědomění, sebereflexe a sebekoučování. Samozřejmostí je neustálé zlepšování obsahu na základě zpětné vazby a aktuálních best practices.

Cvičení s koněm

Autentický leader

jako přístup k vedení týmu
 • můj styl vedení
 • empatie a porozumění
 • situační leadership
zpět

Autentický leader jako přístup k vedení týmu

Autenticita znamená přístup nejen k vedení, ale k celému životu. Umožňuje nám být v souladu se sebou samým. Uvědomovat si, respektovat a rozvíjet své unikátní schopnosti i slabiny a podporovat v tom i druhé. Základem autentického přístupu je všímavost a pozornost. Tréninkem těchto schopností se přibližujeme sami sobě i druhým a vyrážíme na cestu k hlubšímu porozumění. Autentický leader dokáže efektivně využívat pestrost a různorodost týmu, naplňovat týmový i individuální potenciál a vnímat dokonalost přítomného okamžiku. Je si vědom různých stylů vedení a dokáže je používat adekvátně dané situaci.

LJI test

Ke kurzu si účastníci mohou přikoupit online test LJI (Leadership Judgement Indicator) a jeho interpretaci. Test je zaměřen na preferenci a adekvátnost stylů vedení (direktivní, konzultativní, konsensuální, delegativní).

obsah kurzu

 • představení techniky vzdělávání prostřednictvím koní a poučení o bezpečnosti
 • trénink všímavosti a pozornosti s cílem plně se nacházet v přítomném okamžiku
 • navazování vztahu s koněm a získávání jeho důvěry
 • práce s vlastními emocemi a energií a jejich vliv na reakce koně
 • vedení koně zaměřené na trénink různých stylů vedení
  (direktivní, konzultativní, konsensuální, delegativní)
 • debriefing zážitků z kurzu

komu kurz doporučujeme

Současným i budoucím leaderům, kteří chtějí být tvůrci prostředí synergie a flow, ve kterém jsou lidé výkonnější a spokojenější.

pro firmy a skupiny

skupina do 10 členů

s termínem který vám vyhovuje

 a s analýzou potřeb a přizpůsobením kurzu

nezávazně nás kontaktujte

pro jednotlivce a páry

2 hodinové až 2 denní varianty,
ve všední dny i o víkendech,
se zaměřením na rozvoj nejrůznějších schopností

nezávazně nás kontaktujte
výše na popis kurzu

Poptávka kurzu Autentický leader

předpokládaný počet účastníků
zpět

Vnitřní leadership

jako cesta k sobě samému
 • sebeuvědomění
 • růstový postoj
 • vedení sebe samého
zpět

Vnitřní leadership jako cesta k sobě samému

Vnitřní leadership je individuální cesta k tomu mít život ve svých rukách. Jeho základem je sebeuvědomění a autenticita, které nám umožňují být v souladu se sebou samým. Sebeuvědomění dosáheme tak, když sami sobě hluboce nasloucháme a zvědomujeme si své sny, své schopnosti i slabiny. To vede k vnitřní spokojenosti, štěstí a rovnováze. V životě tolik nezáleží na tom, co se nám děje, ale velmi záleží na tom, jak na to reagujeme. Lidé ovládající vnitřní leadership mají pod kontrolou své emoce, své přemýšlení a konání. Zaujímají tzv. růstový postoj, díky kterému dokážou těžit i z nepříznivých životních situací. To jim velmi napomáhá k úspěchu a spokojenosti.

obsah kurzu

 • představení techniky vzdělávání prostřednictvím koní a poučení o bezpečnosti
 • trénink všímavosti a pozornosti s cílem plně se nacházet v přítomném okamžiku
 • práce s vlastními emocemi a energií a jejich vliv na reakce koně
 • stanovení vlastního cíle a jeho dosahování, zdolávání výzev
 • trénink růstového postoje, který je základem pro úspěch
 • debriefing zážitků z kurzu

komu kurz doporučujeme

Všem, kteří chtějí lépe porozumět vlastním možnostem v myšlení, konání, bytí. Dále zájemcům o netradiční formu sebepoznání skrze zrcadlo koně.

pro firmy a skupiny

skupina do 10 členů

s termínem který vám vyhovuje

a s analýzou potřeb a přizpůsobením kurzu

nezávazně nás kontaktujte

pro jednotlivce a páry

2 hodinové až 2 denní varianty,
ve všední dny i o víkendech,
se zaměřením na rozvoj nejrůznějších schopností

nezávazně nás kontaktujte
výše na popis kurzu

Poptávka kurzu Autentický leader

předpokládaný počet účastníků
zpět

Připravujeme

další dva kurzy
 • typologie osobnosti
 • techniky koučování
ve spolupráci s
již brzy

Máte zájem o jiné téma nebo přesnější cílení na vaše potřeby? Sestavíme vám obsah podle vašich představ.

kurzy na míru

Kurzy kované na míru pro jednotlivce, páry i skupiny

Kdo preferuje individuální přístup se zohledněním vlastních rozvojových potřeb, pro toho tu máme kurzy kované na míru. Nabízí mnohem širší tematické možnosti.

Pro orientační představu, co naši konští lektoři dokážou odhalit, se podívejte na kompetenční model MeetHorse.

Pro jednotlivce

nejčastěji koveme 2—3 hodinové varianty se zaměřením na odhalení či potvrzení vlastních schopností.

Vhodné jako dárek k nejrůznějším příležitostem.

Pro páry

jsou oblíbené 3—4 hodinové kurzy pro zpestření vztahu či zlepšení vzájemné komunikace.

Vhodné jako dárek k výročí, zasnoubení, svatbě.

Pro skupiny a firmy

jsou žádána celodenní témata leadershipu, týmové synergie a vzájemné komunikace.

Vhodné jako součást talentových programů.

Jak kurzy probíhají

V kurzech procházíte několika individuálními i skupinovými cvičeními. Vaším úkolem je navázat s koňmi vztah, získat jejich důvěru tak, aby vás následovali a srozumitelně jim sdělovat, co po nich chcete.

Na koních se v kurzech nejezdí, ale pracuje se s nimi tzv. „ze země“. V případě zájmu však jízdu umíme zajistit. Kurz probíhá venku u výběhů a v prostorách kryté haly. Dokážeme jej plnohodnotně realizovat i za nepříznivého počasí.

Průběh jednotlivých cvičení

 1. cvičení s koňmi

  Vytváření nové zkušenosti.

 2. ohlédnutí

  Reflexe průběhu cvičení s kolegy.

 3. zhodnocení

  Co se dařilo a co změnit.

 4. plán pro příště

  Jak získané zkušenosti

  aplikovat v pracovní situaci.

Co je dobré vědět

 • zkušenosti

  Není třeba mít předchozí zkušenosti s koňmi.

 • oběd

  V ceně kurzů je oběd a celodenní občerstvení.

 • parkování

  Na místě je možnost parkování.

 • je to pro vás?

  Kurzy jsou pro vás vhodné, pokud máte zájem se rozvíjet a nemáte fyzické ani psychické omezení z přítomnosti koní
  (alergie, fóbie).

 • místo konání

  Kurzy probíhají ve stájích
 na Praze 6 – Přední Kopanině.

  Zobrazit na Google Maps
  nebo na Mapy.cz

  50°07'31.1"N 14°17'59.3"E

 • bezpečnost

  Bezpečnost je zajištěna vhodným výběrem koní a podpořena poučením o bezpečnosti na místě.

  Účast je na vlastní nebezpečí.

Kam dál?

Bližší informaceo našich kurzech

V nabídce najdete více informací o kurzech.

Rádi pro vás navrhneme i varianty na míru.

Kdo jsmea proč nám důvěřovat

Seznamte se blíže s lektory a jejich odborností, zkušenostmi a certifikacemi.